<Unit #19374 Peng, Ching-I | 彭鏡毅 | 6284:: | Aster taiwanensis Kitam.>
Herbarium Sheet
館號
HAST:935
學名
Aster taiwanensis Kitam.
高階學名
ARK識別碼
ark:/18474/b26d5pj1f
引用網址
https://n2t.net/ark:/18474/b26d5pj1f

採集資訊

採集者
Peng, Ching-I (彭鏡毅)
隨同人員
隨同人員(英文)
採集號
6284
採集日期
1983-12-15

地點

country
[1311]Taiwan (台灣)
直轄市/縣市
[1400]Taichung City (臺中市)
詳細地點
en route from Lishan to Hohuanhsi
經緯度
海拔(m)
2000

環境描述

鑑定

序號 學名 鑒定者 日期
0 Aster taiwanensis Kitam.

標本

多媒體檔案

HAST:935

Aster taiwanensis Kitam. (台灣馬蘭)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片
儲存格式
拍攝者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
拍攝日期 1983-12-15
提供者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:935
HAST:935

Aster taiwanensis Kitam. (台灣馬蘭)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片
儲存格式
拍攝者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
拍攝日期 1983-12-15
提供者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:935