<Unit #19842 Peng, Ching-I | 彭鏡毅 | 8966:: | Chrysanthemum arisanense Hayata>
Herbarium Sheet
館號
HAST:1371
學名
Chrysanthemum arisanense Hayata
高階學名
ARK識別碼
ark:/18474/b2qz22q4q
引用網址
https://n2t.net/ark:/18474/b2qz22q4q

採集資訊

採集者
Peng, Ching-I (彭鏡毅)
隨同人員
隨同人員(英文)
採集號
8966
採集日期
1985-11-09

地點

country
Taiwan (台灣)
直轄市/縣市
Chiayi County (嘉義縣)
詳細地點
en route from Tatachia Saddle to Paiyunshanchuang
經緯度
海拔(m)
2700-3000

環境描述

鑑定

序號 學名 鑒定者 日期
0 Chrysanthemum arisanense Hayata

標本

多媒體檔案

HAST:1371

Chrysanthemum arisanense Hayata (阿里山油菊)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
拍攝日期 1987-02-08
提供者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:1371
HAST:1371

Chrysanthemum arisanense Hayata (阿里山油菊)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
拍攝日期 1987-02-08
提供者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:1371
HAST:1371

Chrysanthemum arisanense Hayata (阿里山油菊)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
拍攝日期 1985-11-09
提供者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:1371
HAST:1371

Chrysanthemum arisanense Hayata (阿里山油菊)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
拍攝日期 1985-11-09
提供者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:1371
HAST:1371

Chrysanthemum arisanense Hayata (阿里山油菊)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
拍攝日期 1985-11-09
提供者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:1371
HAST:1371

Chrysanthemum arisanense Hayata (阿里山油菊)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
拍攝日期 1987-02-08
提供者 Peng, Ching-I (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:1371