<Unit #17138 Peng, Ching-I | 彭鏡毅 | 7739:: | Ixeris debilis (Thunb.) A. Gray>
Herbarium Sheet
館號
HAST:2350
學名
Ixeris debilis (Thunb.) A. Gray
高階學名
ARK識別碼
ark:/18474/b2348gn65
引用網址
https://n2t.net/ark:/18474/b2348gn65

採集資訊

採集者
Ching-I Peng (彭鏡毅)
隨同人員
隨同人員(英文)
採集號
7739
採集日期
1985-05-05

地點

國家
TAIWAN (台灣)
省/州
TAIWAN (台灣)
縣/市
ILAN HSIEN (宜蘭縣)
鄉/鎮
Chuangwei Hsiang (壯圍鄉)
詳細地點
Tongkang. On sandy beach at the outlet of Lanyang River
經緯度
海拔(m)

環境描述

鑑定

序號 學名 鑒定者 日期
0 Ixeris debilis (Thunb.) A. Gray

標本

多媒體檔案

HAST:2350

Ixeris debilis (Thunb.) A. Gray (細葉剪刀股)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
拍攝日期 1985-05-05
提供者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:2350
HAST:2350

Ixeris debilis (Thunb.) A. Gray (細葉剪刀股)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
拍攝日期 1985-05-05
提供者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:2350
HAST:2350

Ixeris debilis (Thunb.) A. Gray (細葉剪刀股)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
拍攝日期 1985-05-05
提供者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:2350
HAST:2350

Ixeris debilis (Thunb.) A. Gray (細葉剪刀股)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片
儲存格式
拍攝者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
拍攝日期 1985-05-05
提供者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:2350