<Unit #24934 Peng, Ching-I | 彭鏡毅 | 12099:: | Gnaphalium involucratum Forst. var. ramosum DC.>
Herbarium Sheet
館號
HAST:1696
學名
Gnaphalium involucratum Forst. var. ramosum DC.
高階學名
ARK識別碼
ark:/18474/b2vm4363g
引用網址
https://n2t.net/ark:/18474/b2vm4363g

採集資訊

採集者
Ching-I Peng (彭鏡毅)
隨同人員
Wanling Peng, Mincho Peng
隨同人員(英文)
採集號
12099
採集日期
1988-08-24

地點

國家
TAIWAN (台灣)
省/州
TAIWAN (台灣)
縣/市
TAICHUNG HSIEN (台中縣)
詳細地點
Wuling. En route from Wuling Lodge to Taoshan Waterfall
經緯度
海拔(m)
2200

環境描述

鑑定

序號 學名 鑒定者 日期
0 Gnaphalium involucratum Forst. var. ramosum DC.

標本

多媒體檔案

HAST:1696

Gnaphalium involucratum Forst. var. ramosum DC. (分枝鼠麴草)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
拍攝日期 1988-08-23
提供者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:1696
HAST:1696

Gnaphalium involucratum Forst. var. ramosum DC. (分枝鼠麴草)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
拍攝日期 1988-08-23
提供者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:1696
HAST:1696

Gnaphalium involucratum Forst. var. ramosum DC. (分枝鼠麴草)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
拍攝日期 1988-08-23
提供者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:1696
HAST:1696

Gnaphalium involucratum Forst. var. ramosum DC. (分枝鼠麴草)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
拍攝日期 1988-08-23
提供者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:1696
HAST:1696

Gnaphalium involucratum Forst. var. ramosum DC. (分枝鼠麴草)

類別 溫室標本照
標註 溫室照片 全株
儲存格式
拍攝者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
拍攝日期 1988-08-23
提供者 Ching-I Peng (彭鏡毅)
版權
關聯館號 HAST:1696