<Unit #55852 Liu, Shu-Chuan | 劉淑娟 | 1195:: | Ligustrum liukiuense Koidz.>
Herbarium Sheet
館號
HAST:103538
學名
Ligustrum liukiuense Koidz.
高階學名
ARK識別碼
ark:/18474/b2b27qc6k
引用網址
https://n2t.net/ark:/18474/b2b27qc6k

採集資訊

採集者
Liu, Shu-Chuan (劉淑娟)
隨同人員
Ho-ming H. Chang(張和明), Chao-chien Wang(王朝鍵)
隨同人員(英文)
採集號
1195
採集日期
2003-05-23

地點

country
Taiwan (台灣)
直轄市/縣市
New Taipei City (新北市)
鄉/鎮/市/區
Shuangxi District (雙溪區)
詳細地點
Dapishan(大埤山)
經緯度
海拔(m)
400-515

環境描述

微生育地 (微棲地?)
edge of the forest
地形位置
on mountain slope
植群型
secondary broad-leaf forest

鑑定

序號 學名 鑒定者 日期
0 Ligustrum liukiuense Koidz. Liu, Shu-Chuan (劉淑娟)

標本

花期
flowering

多媒體檔案